Pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

Pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na Facebook časovnici strani Klevi – vse za lepoto in / ali na spletnih straneh Klevi.si

Nagradne igre Klevi – vse za lepoto

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri:

SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator: KLEVI, d.o.o., Kranj, Seljakovo naselje 29, Kranj, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z izvajalcem: PNV produkcija novih vizij d.o.o., Medenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec), prireja nagradne igre na časovnici Facebook strani Klevi – vse za lepoto in / ali na spletnih straneh Klevi.si.

  • Nagradna igra poteka 7 dni od dne objave, do 12:00 ure, razen če je v nagradni igri določeno drugače

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov. V primeru, da so mladoletniki izbrani za nagrade, starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri izvajalcu in njihovi ožji družinski člani.

NAČINI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN PRAVILA SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujete tako, da izpolnite vse pogoje, ki jih organizator zahteva v svoji objavi za nagradno igro. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;

NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD

V nagradnem skladu je omejeno število nagrad. Dobitek določi organizator v objavi za nagradno igro.** Organizator bo prejemnika nagrade izbral po zaključku nagradne igre, 8. do 12. dan od dne objave oz. do roka, ki ga določi v objavi za nagradno igro. Organizator bo izbral enega nagrajenca, in sicer med prijavljenimi sodelujočimi na Facebook strani ali preko drugega mehanizma za beleženje sodelujočih, če se nagradna igra izvaja na spletni strani Klevi.si. Nagrajenec bo po opravljenem izbiranju o rezultatih obveščen preko osebnega Facebook sporočila ali na vnesen e-poštni naslov. Ime nagrajenca bo objavljeno na uradni Facebook strani Klevi – vse za lepoto. Nagrado bo nagrajenec lahko prevzel v roku 14. dni po objavi rezultatov nagradne igre na naslovu Klevi d.o.o. v Kranju. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. Če nagrajenec v enem dnevu po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

POPUSTI

Popusti, ki so oglaševani v okviru nagradne igre se izključujejo z drugimi popusti in se ne seštevajo.

KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Klevi – vse za lepoto oz. preko svoje spletne strani Klevi.si. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani pišejo na: info@klevi.si

KLEVI, d.o.o., Kranj

Seljakovo naselje 29, Kranj

4000 Kranj